Automated Email Cleansing

Mengekalkan 'clean contact list' dengan mudah untuk kadar penghantaran yang lebih baik.

Memperkenalkan 1st Patuh-Syariah Penyedia Platform Emel di Malaysia
div.elementor-element (1)

Penjimatan kos dengan data yang lebih sihat

Auto Remove Hard Bounced

Kami membantu anda mengekalkan senarai pelanggan dengan automatik blacklisted yang bermasalah dan mengesahkan senarai data pelanggan.

UnsubscribeDengan Single Klik

Hentikan penghantaran emel kepada individu yang unsubscribe. Segera patuhi setiap permintaan unsubscribe dan beri pelanggan anda kawal keutamaan mereka dengan segera.

Pengesahan Valid Email

Hantar mesej kepada alamat emel yang sah sahaja untuk memastikan proses penghantaran berjalan dengan lancar dan meningkatkan komunikasi dengan efektif.

Explore all others features

List Segmentation

Filter senarai subscriber dengan condition yang ditetapkan menerusi dynamic segmentation

Automation

Manage your automation flow to send email campaigns to your list based on what you need.

Automated Email Cleansing

Automated Email Cleansing

Custom Field

Collect maklumat lain selain nama & emel subscriber. Nombor telefon, tarikh lahir ataupun umur?

Bulk Import & Export

Import subscriber dari CSV secara bulk ke dalam sistem. Export subscriber secara bulk ke MailNiaga

GDPR Compliant

Protect your subscribers’ personal data with GDPR-friendly forms & easy to view contact profiles.

Integrasi dengan tool bisnes kegemaran anda

Tambah subscriber ke sistem Mail Niaga daripada tool kegemaran anda. Engage dengan lebih ramai subscriber setiap bulan untuk menaikkan angka jualan.